Продукти - MOTOR GOLDmotorgold               MOTOR GOLD
http://www.motor-gold.de/en.html

Повече от 60 години, смазочни материали MOTOR GOLD предлагат модерни и оптимални решения: Те съчетават двигателя и силата, те оптимизират използването на машините и ефективността и те прецизират във всяко приложение.

В момента се произвеждат и бутилират повече от 150 продукта – моторни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла и индустриални смазочни материали. За производството на смазочни материали MOTOR GOLD, базови масла и добавки се използват реномирани доставчици, което гарантира максимален ефект и осигурява постоянно качество.

От производството до доставката на смазочни материали MOTOR GOLD участват отделите Планиране, Снабдяване, Смесване и Пакетиране, Логистика и Управление на качеството. Разнообразие от анализи на собствената лаборатория допълват производствения процес по време на всички етапи на производството.

Смазочни материали MOTOR GOLD, Произведени в Германия
 


<< Обратно